Informace

15.06.2017 18:34
Dary - celkem 188 847,00 Kč Dosavadní výdaje na stavbu    -136 116,00 Kč Zůstatek na účtu 52 731,00 Kč   Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na modernizaci sokolského atletického stadionu.   Za všechny dárce bychom...
26.08.2016 01:38
Jak nejlépe využít potvrzení o daru: 1) Fyzické osoby Od základu daně si mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze za období...
26.08.2016 01:18
INFORMACE O SBÍRKOVÉM ÚČTU Číslo účtu:                 2801036141 / 2010 Banka:                       ...

Leták

Veřejná sbírka

INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCE

 

Veřejnou sbírku koná: T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky: Ing. Václava Höfinghoff

Kontakt:                         vhoefinghoff@volny.cz

Účel:                               Modernizace atletického stadionu, který patří T. J. Sokol Říčany a Radošovice a nachází se v Sokolské ulici v Říčanech. Modernizace atletického stadionu zahrnuje především změnu povrchu běžecké dráhy, zvětšení běžeckého oválu na 240 m, prodloužení rozběžiště na skok daleký, vybudování druhého doskočiště na skok daleký včetně rozběžiště, prodloužení rozběžiště na hody a vrhy, vybudování hrazení k basketbalovému hřišti, osvětlení hřišť a běžecké dráhy, posun tenisové stěny, vybudování nové hlavní brány, oprava zbytku dosud neopraveného oplocení, vybudování doskočiště na skok vysoký včetně rozběžiště, vybudování dlažby u šaten a brány a jiné.

Doba trvání:                   od 26. 6. 2016 do 31. 10. 2017

Č. j.:                                111356/2016/KUSK

 

Aktuální volná místa v tréninkových skupinách

V případě zájmu o trénink či výpomoc kontaktujte, prosím, přímo trenéra vámi vybrané skupiny.

www.atletika-ricany.cz/treninkove-skupiny/.

Probíhá nábor žactva roč. 2005 a starších se zájmem reprezentovat oddíl na závodech a přeborech. Hlaste se, prosím, na e-mail: 
miralacko@seznam.cz

inkamanco@gmail.com nebo
hajaj@seznam.cz

 

Základní organizace oddílu

Václava Höfinghoff (vhoefinghoff@volny.cz)

předseda oddílu, trenér přípravky I., nájmy, smlouvy.

Miroslav Lacko (miralacko@seznam.cz)

místopředseda oddílu, trenér mladších a starších žáků, vedoucí družstva starších žáků a dorostu, oddílové dresy a soupravy, registrace na ČAS. 

Zdeněk Hercik (registrace.AO@seznam.cz)

člen výboru, trenér přípravky I., oddílové rekordy, oddílové tabulky, elektronické přihlášky oddílových závodů, správce oddílových web. stránek.

Hynek Strnad (strnad76@gmail.com)

člen výboru, trenér přípravky I.+II., kontrolní komise, oddílové pomůcky, správa členské základny.

Eva Horáčková Jungmannová (eva.jung@volny.cz)

člen výboru, trenér mini přípravky, sokolské oddílové akce, správce oddílových web. stránek.

David Beneš (inkamanco@gmail.com)

člen výboru, trenér mladších a starších žáků, vedoucí družstva mladších žáků.

Petr Cimprich (pcimprich@gmail.com)

trenér přípravky II., vedoucí družstva připravek.

tréninky venku  - atletické hřiště

Sokolská ulice, Říčany

 

tréninky v zimě - Sokolovna

Strašínská ulice, Říčany - Radošovice

Kontakt

Atletika Říčany Sokolská 395
Říčany
25101
!!! Tento e-mail neslouží k přihlašování dětí do oddílu !!! Piště přímo trenérovi Vámi preferované skupiny.
Váš e-mail nebude přeposlán !!!
atletikaricany@seznam.cz