Vážení členové, vážení rodiče,

tímto bychom Vás chtěli informovat o placení oddílových, jednotových a členských příspěvků na daný kalendářní rok 2021

 

ČETNOST TRÉNINKU

ODDÍLOVÝ PŘÍSPĚVEK

JEDNOTOVÝ PŘÍSPĚVEK

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

 CELKEM

 SPLATNOST

A

1x týdně

1100 Kč

200 Kč

200 Kč

1500 Kč

17.9.2021

B

2x týdně a více

1600 Kč

200 Kč

200 Kč

2000 Kč

17.9.2021

 

Platby při nástupu v září

 

Platba A platí pro členy trénující 1x týdně, platba B pro členy mající 2 a více tréninků týdně.

Dospělí - 700 Kč (z toho: 500 Kč členský příspěvek, 200 Kč jednotový příspěvek).

 Provedení platby příspěvků:

Platbu příspěvků upřednostňujeme bezhotovostní platbou na účet T. J. Sokol Říčany a Radošovice č.ú.: 2801036141/2010POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU!!

K platbě je NUTNÉ UVÉST:

 Variabilní symbol = rodné číslo CVIČENCE

Specifický symbol = 0301 (kód oddílu atletiky pro všechny skupiny bez rozdílu)

Popis / poznámka = jméno a příjmení CVIČENCE / jméno TRENÉRA 

PRO PLATBU JE DŮLEŽITÉ, ŽE 1 OSOBA = 1 PLATBA (členské příspěvky + oddílové) - jen tak dokážeme přiřadit Vaši platbu správně. Kdo neuvede rodné číslo cvičence, nelze jej přiřadit do našeho oddílu a tím pádem jako by nezaplatil!

Pokud se rozhodnete hradit příspěvky hotově, je to možné pouze v úředních hodinách, tj. každou středu od 16:00 do 18:00 hod., v kanceláři T. J. Sokol Říčany a Radošovice, Sokolská 395, Říčany.

Příspěvky se platí na celý kalendářní rok, částka příspěvku je nevratná!

 Co se z příspěvků platí:

  1. z oddílových příspěvků hradíme:

sportovní náčiní a pomůcky, veškeré výdaje spojené s odměnami dětí při trénincích a při námi pořádaných závodech, výdaje spojené s organizací závodů, startovné, dopravu na závody, odměny trenérům, školení trenérů, poplatky ČOS, ČAS, ostatní služby a materiál, nájemné za hřiště, sokolovnu a externí haly. Dále z příspěvků financujeme rozvoj našeho stadionu. Dosud byla realizována stavba prvního skladu pomůcek (2019), je připravena výstavba druhého skladu (2020). Šetříme prostředky na renovaci dvou stávajících hřišť s umělou trávou, které jsou v dezolátním stavu (výhled 2021-2022). Ke zvýšení oddílových příspěvků jsme přistoupili především s ohledem na výše uvedené rozvojové plány, které směřujeme k rozvoji našeho sportoviště. Skutečností je, že na co si neušetříme, tak to nebudeme mít.

  1. členské příspěvky

200 Kč děti, 500 Kč dospělí. Příjem je dále rozdělen - 40 % pro župu a ČOS a 60 % pro naši jednotu na obnovu a rozvoj nemalého majetku.

  1. jednotové příspěvky

Počínaje rokem 2020 bude dle rozhodnutí Výboru T. J. Sokol Říčany a Radošovice každý člen přispívat ročně částkou 200 Kč, která je určena pro budoucí výstavbu nebo rekonstrukci sokolovny.

Sportu zdar a atletice zvlášť.

Vedení atletického oddílu T. J. Sokol Říčany a Radošovice  

Aktuální volná místa v tréninkových skupinách

V případě zájmu o trénink či výpomoc kontaktujte, prosím, přímo trenéra vámi vybrané skupiny.

www.atletika-ricany.cz/treninkove-skupiny/.

Probíhá nábor žactva roč. 2005 a starších se zájmem reprezentovat oddíl na závodech a přeborech. Hlaste se, prosím, na e-mail: 
miralacko@seznam.cz

inkamanco@gmail.com nebo
hajaj@seznam.cz

 

Základní organizace oddílu

Václava Höfinghoff (vhoefinghoff@volny.cz)

předseda oddílu, trenér přípravky I., nájmy, smlouvy.

Miroslav Lacko (miralacko@seznam.cz)

místopředseda oddílu, trenér mladších a starších žáků, vedoucí družstva starších žáků a dorostu, oddílové dresy a soupravy, registrace na ČAS. 

Zdeněk Hercik (registrace.AO@seznam.cz)

člen výboru, trenér přípravky I., oddílové rekordy, oddílové tabulky, elektronické přihlášky oddílových závodů, správce oddílových web. stránek.

Hynek Strnad (strnad76@gmail.com)

člen výboru, trenér přípravky I.+II., kontrolní komise, oddílové pomůcky, správa členské základny.

Eva Horáčková Jungmannová (eva.jung@volny.cz)

člen výboru, trenér mini přípravky, sokolské oddílové akce, správce oddílových web. stránek.

David Beneš (inkamanco@gmail.com)

člen výboru, trenér mladších a starších žáků, vedoucí družstva mladších žáků.

Petr Cimprich (pcimprich@gmail.com)

trenér přípravky II., vedoucí družstva připravek.

tréninky venku  - atletické hřiště

Sokolská ulice, Říčany

 

tréninky v zimě - Sokolovna

Strašínská ulice, Říčany - Radošovice

Kontakt

Atletika Říčany Sokolská 395
Říčany
25101
!!! Tento e-mail neslouží k přihlašování dětí do oddílu !!! Piště přímo trenérovi Vámi preferované skupiny.
Váš e-mail nebude přeposlán !!!
atletikaricany@seznam.cz