Brigády

Vážení členové, Vážení rodiče,

pro každého člena T.J. Sokol Říčany a Radošovice je jeho řídícím orgánem - výborem T.J. ustanovena každoroční povinná kvóta odpracovaných hodin při brigádách, akcích a soutěžích. Tato povinost se tak vztahuje i na členy našeho oddílu a je dána následovně:

  • Každý člen = odpracované 2 hodiny ročně
  • Pokud je dítě mladší 15 let předpokládá se odpracování hodin případně rodiči
  • Akceptovatelná brigáda: práce na sokolském hřišti, v sokolovně a na jiných objektech T.J. Sokol Říčany a Radošovice, pomoc při závodech, pečení na závody a akce T.J., jiné práce pořádané naší T.J. či přímo oddílem
  • Odpracované hodiny je člen / rodič povinnen nahlásit trenérovi
  • Pokud nebudou v daném roce odpracovány 2 hodiny, lze je nahradit poplatkem 100 Kč/hod
  • Platba brigád probíhá stejně jako u oddílových příspěvků viz. níže
 
Provedení platby brigád:
 
Platbu upřednostňujeme bezhotovostní platbou na účet T.J. Sokol Říčany a Radošovice č.ú.: 2700426466 /2010
K platbě je NUTNÉ UVÉST:
 
  • Variabilní symbol = rodné číslo CVIČENCE
  • Specifický symbol = 0301 (kód oddílu atletiky pro všechny skupiny bez rozdílu)
  • Popis / poznámka = "BRIGÁDA" + jméno a příjmení CVIČENCE 

PRO PLATBU JE DŮLEŽITÉ, ŽE 1 OSOBA = 1 PLATBA

Veříme, že nikomu z našeho oddílu nebude dělat problém buď přiložit ruku k dílu v duchu sokolské myšlenky, nebo dle své svobodné vůle zaplatit pár desítek korun navíc.

A proč vůbec brigády?

Naše tělocvičná jednota disponuje majetkem, za který je odpovědná a musí se o něj starat. Za to jí majetek velmi dobře slouží a všichni máme kde sportovat a trávit volný čas. Jak už to však v podobných organizacích bývá, není ani zde peněz nazbyt. Je tedy jen na každém z nás, jak pomůžeme a jak se na správě našeho společného majetku budeme podílet.

 

Aktuální volná místa v tréninkových skupinách

V případě zájmu o trénink či výpomoc kontaktujte, prosím, přímo trenéra vámi vybrané skupiny.

www.atletika-ricany.cz/treninkove-skupiny/.

Probíhá nábor žactva roč. 2005 a starších se zájmem reprezentovat oddíl na závodech a přeborech. Hlaste se, prosím, na e-mail: 
miralacko@seznam.cz

inkamanco@gmail.com nebo
hajaj@seznam.cz

 

Základní organizace oddílu

Václava Höfinghoff (vhoefinghoff@volny.cz)

předseda oddílu, trenér přípravky I., nájmy, smlouvy.

Miroslav Lacko (miralacko@seznam.cz)

místopředseda oddílu, trenér mladších a starších žáků, vedoucí družstva starších žáků a dorostu, oddílové dresy a soupravy, registrace na ČAS. 

Zdeněk Hercik (registrace.AO@seznam.cz)

člen výboru, trenér přípravky I., oddílové rekordy, oddílové tabulky, elektronické přihlášky oddílových závodů, správce oddílových web. stránek.

Hynek Strnad (strnad76@gmail.com)

člen výboru, trenér přípravky I.+II., kontrolní komise, oddílové pomůcky, správa členské základny.

Eva Horáčková Jungmannová (eva.jung@volny.cz)

člen výboru, trenér mini přípravky, sokolské oddílové akce, správce oddílových web. stránek.

David Beneš (inkamanco@gmail.com)

člen výboru, trenér mladších a starších žáků, vedoucí družstva mladších žáků.

Petr Cimprich (pcimprich@gmail.com)

trenér přípravky II., vedoucí družstva připravek.

tréninky venku  - atletické hřiště

Sokolská ulice, Říčany

 

tréninky v zimě - Sokolovna

Strašínská ulice, Říčany - Radošovice

Kontakt

Atletika Říčany Sokolská 395
Říčany
25101
!!! Tento e-mail neslouží k přihlašování dětí do oddílu !!! Piště přímo trenérovi Vámi preferované skupiny.
Váš e-mail nebude přeposlán !!!
atletikaricany@seznam.cz